Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: nie można połączyć się z serwerem: Brak trasy do hosta Czy serwer działa na stacji sieciowej "194.247.41.5" i akceptuje połączenia TCP/IP na porcie 5555? in /var/www/wwwother/ogw1/index.php on line 225
error=500 Błąd połączenia do bazy danych